Foreningens medlemmer indkaldes hermed til
Ordinær generalforsamling

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.30
i Børkops Kulturhus   Ågade 6, Børkop.

 Dagsorden i h. t. vedtægterne: 

 • Valg af dirigent
   Bestyrelsens beretning
  Aflæggelse og godkendelse af årsrapport for 2021.
  Behandling af indkomne forslag
  (Bedes fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)
   
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Vibeke H
  egelund
  Karen Margrethe From
 • Valg af suppleanter
  Valg af revisor samt revisorsuppleant
 • Fastsættelse af kontingent for året 2023
  Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret.
 •  Eventuelt

 

 • Vi ser frem til en aften med hyggeligt samvær med foreningens mange medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
KUNSTSKABET

Af praktiske hensyn beder vi venligst om tilmelding.

Slå på tråden til ét af bestyrelsens medlemmer senest onsdag den 30. marts eller send en mail.  På forhånd tak.