Foreningens medlemmer indkaldes hermed til
Ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. april 2024 kl. 19.30
i MarKant,
Børkops Kulturhus,
Ågade 6, Børkop.

 Dagsorden i h. t. vedtægterne: 

 • Valg af dirigent

  Bestyrelsens beretning

  Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2023.

  Behandling af indkomne forslag
  (Bedes fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)
   
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Vibeke Hegelund
  Annette Kronlund
  Derudover skal der vælges
  1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da
  Ulla Ravn af personlige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen.

  Valg af suppleanter

  Valg af revisor samt revisorsuppleant

  Fastsættelse af kontingent for året 2025. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret.

  Eventuelt   

 • Vi ser frem til en hyggelig aften med foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
KUNSTSKABET

Af praktiske hensyn beder vi venligst om tilmelding.

Slå på tråden til ét af bestyrelsens medlemmer  eller send en mail på : mail@kunstskabet.dk
På forhånd tak.