Foreningens medlemmer indkaldes hermed til
Ordinær generalforsamling

Onsdag den 12. april 2023 kl. 19.30
i Børkops Kulturhus   Ågade 6, Børkop.

 Dagsorden i h. t. vedtægterne: 

 • Valg af dirigent

  Bestyrelsens beretning

  Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2022.

  Behandling af indkomne forslag
  (Bedes fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)
   
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Karen Margrethe Berthel
  Inge Klein
  Doris Lyngsø

  Valg af suppleanter
  Valg af revisor samt revisorsuppleant

  Fastsættelse af kontingent for året 2024.
  Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret.

  Eventuelt   

 • Vi ser frem til en hyggelig aften med foreningens mange medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
KUNSTSKABET

Af praktiske hensyn beder vi venligst om tilmelding.

Slå på tråden til ét af bestyrelsens medlemmer senest mandag den 3. april  eller send en mail.  På forhånd tak.