Generalforsamling
Onsdag den 7. april 2021 Kl. 19.30

Indkaldelse følger i henhold til vedtægterne medio marts 2021 

Dørene åbnes kl. 19.00

Af praktiske årsager beder vi venligst
om tilmelding. 
På forhånd tak.

Tilmelding til Vibeke

Dagsorden:
Valg af dirigent
B
estyrelsens beretning
Aflæggelse og godkendelse af årsrapport
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Fastsættelse af næste års kontingent
Eventuelt