Program efteråret 2020 og foråret 2021

Vi er i gang med at opdatere hjemmesiden med en del af det kommende program.
Tilmelding til programmet kan først ske, når programmet er sendt til foreningens medlemmer