• KUNSTSKABET

    MarKant
    Børkops Kulturhus

    MarKant - Salen på Børkops Kulturhus

KUNSTSKABET er en åben forening, hvor den fælles interesse for kunstneriske udfoldelser og/eller kulturelle oplevelser er det afgørende.

KUNSTSKABET vil være med til at styrke og præge det kulturelle liv i nærsamfundet og ser fremt til at byde dig/jer velkommen.

Når foreningens lokaler ikke er optaget til undervisning kan KUNSTSKABETs medlemmer booke lokalerne til at arbejde i på egen hånd – alene eller i fællesskab med andre.

Hvor intet andet er anført, foregår foreningens aktiviteterne i:
Børkops Kulturhus, MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop

Vi håber vores program indbyder til mange spændende aktiviteter og samtidig giver medlemmer og ikke-medlemmer den vigtige mulighed for at være en aktiv medspiller i et varieret og aktivt kulturliv i lokal-området.

Det er foreningens formål at skabe et levende og inspirerende fællesskab, der giver næring til fantasien og lyst og mod til at udtrykke sig skabende og dermed styrke en aktiv medleven i kulturen.

I KUNSTSKABET er medlemmernes fantasi og ideer i høj grad med til at præge aktiviteterne.

Vi lægger stor vægt på, at foreningens formål opfyldes på en afvekslende og
fornøjelig måde.