Der er 3 medlemstyper,
det årlige kontingent udgør:

En person:        150,00 Kr.
En husstand:    200,00 Kr.
En institution:   200,00 Kr.

Kontingent indbetales på KUNSTSKABETs
konto i Fynske Bank:
Reg.nr. 6855 Kontonr. 0000 136 433

Husk ved indbetaling på foreningens konto at anføre dit navn og medlemsnummer.

Kontingentet løber fra 1. januar til 31. december

Medlemskab kan tegnes på følgende måde:

  1. Ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer
  2. Send en mail til formanden:
    mail@kunstskabet.dk