Åbne Værksteder
Mandag formiddag kl. 09.00 – 13.00
Tirsdag, onsdag, torsdag & fredag formiddag  kl. 09.00 – 12.00

Mandag formiddag – tovholder:
Aase Irene Madsen – tlf.  30 13 75 86

 Tirsdag formiddag – tovholder:
Anna Lise Hansen, tlf. 61 68 84 76

Onsdag formiddag – tovholder:
Elmann Larsen, tlf. 41 53 17 38,

Torsdag formiddag – tovholder:
Karen Margrethe From, tlf. 60 14 43 32

Fredag formiddag – tovholder:
Børge Iwersen, tlf. 50 70 56 66

 

Åbne Værksteder har følgende åbningsdage

Foråret 2023:
Perioden 4. januar til engang i juni

Efteråret 2023:
Perioden 9. august til engang i december

Lukke/feriedage aftales indbyrdes

Der er mulighed for at fortsætte udover
åbningstiden alt efter inspiration og lyst

Åbne kreative værksteder, det er:
Helt uforpligtende, arbejde med egne værker, gensidig inspiration, uden grænser, udtalt socialt godt miljø, plads til store armbevægelser, kaffe på kanden og alle former for kunstneriske aktiviteter.

Vi ser frem til at møde såvel tidligere som nye deltagere

Pris:
Det er fuldstændigt gratis for foreningens medlemmer.

Ønsker du at være tovholder i de åbne værksteder på et andet tidspunkt eller ønsker du flere oplysninger, så kontakt Vibeke på: mail@KUNSTSKABET.dk