Åbne Værksteder
Tirsdag, onsdag, torsdag & fredag formiddag  kl. 9.00 – 12.00
Mandag aften kl. 19.00 – 21.00  

Tirsdag formiddag – tovholder:
Anna Lise Hansen, tlf. 61 68 84 76, mail: al.he.hansen@gsaf.dk

Onsdag formiddag – tovholder:
Elmann Larsen, tlf. 41 53 17 38,
mail: belmann7080@gmail.com

Torsdag formiddag – tovholder:
Karen Margrethe From, tlf. 60 14 43 32, mail:kamse@gsaf.dk

Fredag formiddag – tovholder:
Børge Iwersen, tlf. 50 70 56 66

Mandag aften – tovholdere:
Anne Munch, tlf. 24 81 93 36,
mail: annemunch6000@gmail.com 
Karin Nissen, tlf. 42 20 60 38,
mail: karinnissenart@gmail.com

 

Åbne Værksteder har følgende åbningsdage
Tirsdag, onsdag- & torsdagsholdet:
Efteråret 2020:
Perioden 5. august til sidst i december.
Foråret 2021:
Perioden: 6. januar til engang i juni.

Fredagsholdet:
Starter omkring september 2020
Kontakt tovholder Børge Iwersen for konkret startdato.

Mandagsholdet – Efteråret 2020:
Start mandag den 3. august
Mandagsholdet er hver 2. uge: De lige uger
Datoer for 2021 udsendes medio december

 Lukke/feriedage aftales indbyrdes

Der er mulighed for at fortsætte udover
åbningstiden alt efter inspiration og lyst

Åbne kreative værksteder, det er:
Helt uforpligtende, arbejde med egne værker, gensidig inspiration, uden grænser, udtalt socialt godt miljø, plads til store armbevægelser, kaffe på kanden og alle former for kunstneriske aktiviteter.

Vi ser frem til at møde såvel tidligere som nye deltagere

Pris:
Det er fuldstændigt gratis for foreningens medlemmer.

Ønsker du at være tovholder i de åbne værksteder på et andet tidspunkt eller ønsker du flere oplysninger, så kontakt Vibeke på: vibeke@dan-line.dk